L'organització

L'Institut compta amb les següents unitats organitzatives.