La nostra història

  hist_00 hist_01 hist_00 hist_03 hist_04 hist_05

La història de l'Institut Europa s'inicia l'any 1969 i passa per diferents etapes. Les podeu anar seguint clicant sobre els desplegables següents:

Anys 2018 - 2022

  • Curs 2021-2022

El curs 2021-22 serà recordat com el del retorn a la normalitat educativa després de dos anys amb restriccions i canvis prou significatius com per alterar la idea que sempre hem tingut d'escola, de centre docent. Aquest curs, que vam iniciar encara amb reducció de ratios en algun curs i amb alguna mesura restrictiva, va anar normalitzant-se pocs mesos després de l'inici: mascaretes fora, i patis sense limitacions espacials. Va estar una gran noticia, la veritat.

Hem seguit aprofundint en la busca de la millora docent a traves de noves vies didàctiques i educatives (competències bàsiques, projectes...) i intentant treure el màxim rendiment de la nostra tasca i de la dels nostres alumnes. El reforçament del PAT i del sistema de relacions amb les famílies també ens han d'ajudar en aquesta direcció. Fins a vuit professors nous ens han ajudat en aquesta tasca. El nostre agraïment a tots ells, als que romandran al centre i als que marxaran a d'altres centres. Aquest ha estat també el tercer any del Programa de Pràctiques MUFPS, que vol optimitzar la feina i els resultats de les pràctiques als centres dels estudiants del Màster de Professorat.

De la mateixa manera, la vida escolar ha seguit el seu rumb sense massa entrebancs. Hem seguit fent els camps d'aprenentatge a 1r, 2n i 3r d'ESO amb la realització dels treballs de síntesis de cada curs i el viatge de fi d'etapa a Port Aventura dels estudiants de 4t d'ESO. Així mateix, s'han reprès les sortides curriculars de forma normal (La Pedrera, diverses sortides al teatre, al Museu Egipci, al Museu de la Música i al museu Picasso entre d'altres. S'han reprès les programacions de programa Erasmus + amb una reunió de professors a Lisboa i els cursos vinents els nostres alumnes apuntats al programa aniran a Itàlia, Polònia, Turquia i Finlàndia. Cal afegir que ja s'estan reprogramant les ja tradicionals sortides a l'estranger de batxillerat (Roma, Atenes i Dublín) després de dos anys d'immobilitat a causa de les restriccions.

Podem assenyalar també entre allò més destacable de les activitats dins el centre, la Fira del Coneixement, el Març Feminista, la Matmota i el seu l'Scape Room, aquest any dedicat al Japó i a la cultura japonesa, la Pista Algebraica, la Jornada Virtual Matemàtica, la presentació del PR de 4t d'ESO, el Murder Party a 2n de batxillerat, la celebració, amb diferents activitats a tots els cursos, del Dia Internacional de les Dones Científiques, el Fem Radio, l'Internacional Atomic Meeting o l'English Day, etc. No ens voldríem oblidar les activitats i campanyes de la Comissió Verda i de la Comissió de Gènere.

Tot i que aquest curs molts dels concursos que es feien sempre encara no s‘han pogut dur a terme, ens hem seguit presentant a diversos concursos literaris i artístics, com la Jornada de Poesia Jove de l'Hospitalet o el concurs Art en Femení, en el que va rebre una menció la nostra alumna Alba Serrano. Hem continuat amb el programa de Robòtica a 2n, 3r i 4t d'ESO.

No podem deixar de comentar algunes de les activitats que més ens apropen i integren al barri com son les activitats de Primària-Secundària, les diferents activitats del Servei Comunitari, les festes de graduació de 4t d'ESO i de 2n de Batxillerat, el Carnestoltes, la Festa de Sant Jordi o el Festival de Fi de Curs.

I no volem acabar aquest repàs del que ha estat aquest curs sense recordar que ha estat un any dolent a nivell de política educativa (i ja en son uns quants) en el que els docents hem protagonitzat tot un seguit de vagues per reclamar diverses reivindicacions, algunes de les quals ja fa anys que s'arrosseguen: l'augment d'inversió en educació, la supressió del nou calendari escolar que limita i perjudica molt la preparació del curs vinent, el rebuig al nou currículum educatiu de primària i de secundària, la defensa de la immersió lingüística, o l'estabilització del personal interí.

  • Curs 2020-2021

Aquest curs 20-21 serà indubtablement recordat, entre moltes altres coses, com el curs dels protocols de seguretat. La resta d’elements que han conformat la vida del nostre centre aquest curs, han anat seguint la seva via amb més o menys normalitat, però l’existència del COVID 19 a la nostra societat, i també a la vida del centre, n’ha alterat el funcionament i ha impregnat totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen al seu interior. I és normal que així hagi estat ja que són molts els canvis que ens hem vist obligats a dur a terme: mascaretes obligatòries a tot hora i a tot arreu, entrades i sortides esglaonades, separació permanent dels grups bombolla, gel hidroalcohòlic i presa de temperatura diverses vegades al dia, separació espacial a l’hora del pati, reunions telemàtiques. Massa canvis per a que no deixin una empremta en la memòria del centre.

D’altra banda, val a dir que, el fet d’estar avisats i advertits ens ha ajudat, i que malgrat els titubejos de les autoritats, que han sovintejat més del que fora convenient a l’hora de donar-nos les pautes de funcionament, aquests protocols de seguretat sanitària s’han mostrat com absolutament necessaris. El fet de complir-los gairebé de forma malaltissa és el que ens ha permès de passar tot el curs sense tenir cap cas de contagi intern i cap transmissió comunitària. Els alumnes i docents que s’han contagiat a l’exterior del centre, gràcies a tot aquest reguitzell de mesures de seguretat, no han contagiat cap altre membre del centre i, així, un cop confinats convenientment, cada cas s’ha anat solucionant de forma individual i sense més complicacions. Els esforços que suposa seguir cada dia, en cada moment, les mesures del protocol, han valgut la pena i ens hem de felicitar per haver-ho aconseguit entre tots.

Cal remarcar també, que malgrat tots aquests canvis que han impossibilitat o dificultat la possibilitat de realitzar algunes activitats, tallers, sortides, reunions, etc, s’ha intentat que es poguessin dur a terme el màxim possible d’actuacions i activitats del dia a dia escolar. La situació especial de grups-classe més reduïts ens ha permès anar més de presa, forçats per les circumstàncies, incorporant cada cop més ensenyaments competencials i introduint els projectes transversals i interdisciplinaris com a mètodes educatius. Els resultats no ens han decebut i ens han ajudat a creure encara més en aquesta via.

Hi ha hagut més desdoblaments estructurals que mai a la historia del centre, per una qüestió de protocol. Tres grups de 1r d’ESO, tres de 2n i de 3r i quatre grups de 4t, a més de dos grups de 1r de Batxillerat i un de 2n de Batxillerat, sense oblidar els desdoblaments per matèries de modalitat a batxillerat i d’optatives a l’ESO. Això, evidentment, ha tingut efectes positius en el desenvolupament de les activitats i, conseqüentment, en els resultats acadèmics.

Si bé cal dir també que aquest curs ha estat el que menys activitats externes i sortides s’han realitzat. Sense viatges ni intercanvis d'Erasmus ni els ja tradicionals viatges a Dublín o Liverpool i a Atenes o Roma, el curs de l’alumnat de batxillerat no ha estat tan estimulant com hauria pogut ser. Per a compensar, els tutors de batxillerat s’han tret de la mànega unes mini colònies a la Jonquera, que no està clar que no es tornin a repetir. També s’han vist reduïdes o anul·lades moltes sortides i tallers externs que normalment es venien fent amb regularitat. El que sí que s’ha dut a terme són els camps d’aprenentatge de 1r, 2n i 3r d’ESO i el viatge de fi de curs de 4t, que s’han pogut fer amb unes certes restriccions.

La participació en concursos literaris i matemàtics també s’ha vist reduïda a la mínima expressió, només aquells que no s’havien anul·lat per la pandèmia. En canvi sí que s’ha fet el nostre concurs matemàtic, La Matmota, de forma més participativa que mai i amb un enorme èxit entre l’alumnat del centre. Així mateix, els alumnes de Robòtica de 4t d’ESO han participat en la First Lego League, quedant subcampions del torneig.

Com a jornades a recordar cal esmentar una Diada de Sant Jordi especial, diferent, i dissenyada amb molt imaginació pel Departament de Llengües i recolzada de forma massiva per tot el centre. Així mateix, s’ha celebrat el dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

Sí que s’han realitzat, també, en la mesura que se’ns ha permès per raons de protocol sanitari, les festes que es realitzen dins el centre. El Carnestoltes ha estat aquest any retransmès en streaming per a tot el centre, aula a aula, davant la impossibilitat de fer la festa tots junts. Com a festa de final de curs es va celebrar una versió particular d’Eurovisió, també en streaming, amb un èxit difícil de preveure per la seva magnitud. Malgrat les restriccions imposades hem pogut celebrar també les festes de graduació de 2n de batxillerat i de 4t d’ESO: el nostre alumnat i les seves famílies no es mereixien, acabar les seves etapes aquí sense un dia per a recordar.

En definitiva, ha estat un any diferent, complicat i difícil, que ens ha exigit a tots plegats molt més del que és normal, però que vist amb perspectiva, ens ha ajudat a entendre que amb l’esforç i la dedicació de les famílies, alumnes i tot el personal, docent i no docent, del centre, podem aconseguir allò que ens proposem.

  • Curs 2019-2020

El curs 2019-2020 ha estat significativament diferent de tots els cursos anteriors. Ha estat la demostració de que en la pràctica educativa, com en gairebé tots els àmbits de la vida, cal estar preparat per les situacions imprevistes que poden deixar en res tot allò que havies preparat i que cal un pla B que et doni un ample marge de maniobra davant aquestes situacions inesperades.

El curs ha començat amb la intenció d’anar millorant en els viaranys de la docència que ens han de permetre oferir un servei més complert i adaptat als nous temps i a les noves demandes que fa temps que s’anuncien. Per aquesta raó hem anat reforçant la via de les competències bàsiques i en l’ensenyament per projectes, fent més palesa la voluntat d’incidir en aquesta via per a aconseguir uns millors resultats en els tres objectius que fa anys ens vam marcar: el manteniment i la millora dels resultats acadèmics, la millora de la gestió, de l’organització i del funcionament de l’institut i l’enfortiment de la cohesió social entre el centre, les famílies i el barri.

De cara al primer objectiu hem seguit incidint en el desdoblament en tres classes dels dos grups de 1r i 2n d’ESO (amb la qual cosa canvien molt i per a bé les condicions per als docents a l’hora de millorar els resultats i l’assoliment de les competències per part dels alumnes. De la mateixa manera, s’ha seguit intentant augmentar, al màxim que ens permet la nostra plantilla de professors, els desdoblaments a 3r i 4t d’ESO, i només han quedat sense desdoblar les matèries d’Anglès, Ciències Socials , Matemàtiques i Educació Física. En aquests dos cursos hem seguit amb l’Aula Oberta, que ens permet alleugerir encara més les classes i treure més profit de les diferents característiques tant del professorat com de l’alumnat de centre. Els resultats de l’AO han estat significativament bons.

Podríem seguir enumerant els plans que teníem per a aquest curs en quant a tractament de l’Anglès (viatges, GEP, concursos, Erasmus +, la presentació dels nostres alumnes als exàmens de B1 i B2 de l’EOI, les nostres ja habituals English assistents...), la presentació d’alumnes del centre a tots i cadascun dels concursos que es realitzen tant a l’Hospitalet com a nivell nacional, els viatges, sortides i camps d’aprenentatge que es realitzen cada cop més i més sovint, fent que l’aula com a lloc gairebé únic d’aprenentatge perdi una mica el seu sentit i vegi ampliats de manera exponencial els seus límits físics i geogràfics. Tot això, juntament amb altres plans més específics com els projectes de millora de lectura, escriptura o en matemàtiques o els projectes interdisciplinaris i transversals en els primers cursos de l’ESO, en definitiva, han servit per a que els resultats finals a nivell acadèmic, tant els interns com els que venen de l’exterior, siguin francament bons.

Podríem parlar, també, dels canvis o les continuïtats que s’han produït en el camp de la gestió i organització del centre que tenen a veure amb la part documental, la distribució de tasques, la divisió d’àmbits, o els canvis organitzatius; i també dels que hi ha hagut que fan referència a la cohesió social del centre en relació amb les famílies i la resta del barri i la ciutat, que guarden relació amb els sistemes de comunicació amb les famílies, les tutories, les xarxes socials...

Podríem seguir, dèiem, però potser millor ocupar l’espai explicant com ha estat el veritable i indiscutible protagonista d’aquest curs: el confinament al que ens hem vist tots obligats a causa de la pandèmia del COVID-19. Ha estat aquest fet, i les conseqüències i efectes que ha tingut en tots i cadascun dels aspectes de la vida del centre i de tota la comunitat educativa que en forma part, el que ha estat l’aspecte essencial del curs, el que ha distorsionat el normal funcionament del centre, el que ha ens ha fet canviar totalment els sistemes d’ensenyament i el que, en definitiva, farà recordar aquest curs com un any, ja decididament i sense cap mena de dubte, diferent de tots als altres anteriors.

El dia 12 de març, quan se’ns va comunicar que els centres havíem de tancar, de moment encara es deia que per uns dies, no sabíem el que ens esperava, però ben aviat vam veure, com tots els altres centres, suposem, que havíem de canviar totalment el procés d’ensenyament i d’aprenentatge que durant anys havíem dut a terme amb variacions més o menys importants però fetes sempre de forma gradual i planificada.

Aquest cop ha estat diferent de la nit al dia hem hagut de canviar, sobre la marxa i de forma més o menys improvisada, cadascun amb els seus recursos i habilitats, la forma en que els nostres alumnes han d’aconseguir assolir les competències que estan marcades. Les videoconferències han estat les nostres aliades, els menjadors i estudis de cada casa s’han convertit en aules durant mesos, els horaris s’han vista alterats sovint de forma generosa. Hem hagut de suplir l’administració a l’hora d’evitar que l’anomenada bretxa digital faci encara més evidents les desigualtats socials i impedeixi a molts alumnes assolir les competències necessàries per manca d’equipament a casa seva. En aquest aspecte el centre resta molt agraït a l’equip de professors per haver estat tan ràpid canviant el pas i adaptant-se a la nova situació i aconseguint en la majoria de casos que al menys a nivell de resultats el confinament no hagi fet uns estralls encara més grans a nivell acadèmic.

Així mateix els pares dels nostres alumnes recordaran aquest curs com aquell en el que van haver de fer de mig tutors-mig professors acompanyants des del menjador de casa seva. Tots en major o menor mesura s’hi han posat, alguns amb notable èxit i altres, potser amb menys temps i recursos, no ens han pogut ajudar tant. A tots ells, també el nostre agraïment.

  • Curs 2018-2019

El curs 2018-2019 ha estat un curs de canvis i així mateix ha estat el de la reafirmació del centre en la seva voluntat d’aprofitar aquest canvis com una oportunitat de seguir innovant i avançant en les noves vies que, de forma indubtable, el mon de l’ensenyament sembla emprendre.

S’ha seguit en la línia d’anar aprofundint en tot allò que poc a poc, ja fa anys que intentem aconseguir: un ensenyament públic de qualitat que doni resposta als reptes que el nou tipus de societat sembla demandar. Per aquest motiu s’ha continuat apostant per seguir formant-nos en competències bàsiques, en l’ensenyament per projectes i en tot allò que ens ha de permetre aconseguir aquells objectius que el centre es va marcar fa ja uns quants anys: la millora dels resultats acadèmics, la millora de la gestió i de l’organització del nostre centre i enfortir la cohesió social del centre amb les famílies i el barri.

S’ha mantingut el desdoblament en 3 classes dels dos grups de 1r i2n d’ESO (seguim creient en aquesta via com hi creiem fa set anys) i s’ha intentat anar augmentant els desdoblaments a 3r i 4t, sobre tot en algunes matèries comunes. En aquests cursos s´ha continuat amb l’Aula Oberta, la qual cosa deixa els grups classe molt més lleugers.

Com sempre hem intentat fer, els alumnes del nostre centre s’han presentat a tots aquells concursos que s’organitzen a la nostra ciutat i altres d’àmbit nacional. Podem esmentar entre altres la Jornada de Poesia d’Hospitalet, el Premi de Lectura en Veu Alta, el concurs de relats de Coca Cola, el Concurs de Narracions de Policials de Joves Estudiants, el Premi Sambori, d’Òmnium Cultural, les proves Cangur, el Fem Contes de Ciències, l’EstalMat, el Fem Matemàtiques, la Jornada Matemàtica. Així mateix hem continuat amb la Matmota, el nostre propi concurs de matemàtiques que tan bona acollida té entre els nostres alumnes.

De la mateixa manera, durant el curs 18-19, l’INS Europa ha continuat insistint en la conveniència de millorar, de forma estructural i sense opció de fer marxa enrere, en l’aprenentatge de l’anglès. Des del Departament d’Anglès, i recolzades en tot moment pel Grup Experimental Plurilingüe (GEP), les nostres professores han anat millorant els sistemes, recursos i vies per aconseguir aquest propòsit. Podem comentar entre aquestes vies, les visites culturals en anglès (al Parc Güell o a la Pedrera), els viatges a Liverpool i a Dublín amb els alumnes de 1r i 2n de batxillerat; la continuació del projecte Erasmus + amb el viatge a Holanda en aquesta ocasió i un altre projecte d’intercanvi amb Dinamarca amb alumnes de 3r i 4t d’ESO; el Projecte Acting Together amb els alumnes d 4t d’ESO; la participació en el Concurs de Poesia de l’Hospitalet; el manteniment de fins a quatre English assistents, durant el curs, que ajuden els alumnes a millorar en les seves habilitats de conversa en anglès, la presentació de molts dels nostres alumnes en els exàmens per a treure’s els nivells B1 i B2 d’anglès en l’EOI (la immensa majoria d’ells amb enorme èxit). Cal afegir també aquest curs els camps d’aprenentatge en anglès de 2n i 3r d’ESO que han tingut un gran èxit tot i la por inicial que semblaven generar.

Així mateix, no ha variat en absolut la línia que portem des de fa anys d’obrir les aules per anar a aprendre on faci falta. En aquest sentit cal remarcar no només els CdA de 1r fins a 3r en anglès o el viatge a Roma dels alumnes d’Humanístic i Social de 1r i 2n de Batxillerat, si no també el gram nombre de sortides a museus , exposicions, fàbriques, plantes de reciclatge, universitats i sales de cine o de teatre.

L’INS Europa ha seguit veient clara la necessitat de reforçar la cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa i la integració dins el barri. Per aquest motiu hem seguit, i seguirem, oferint els tallers de Primària/Secundària; reforçant l’acció tutorial, la continuïtat de la promotora escolar les xerrades per a famílies, o la jornada de Portes Obertes.

De la mateixa forma, aquest ha estat el curs en el qual, intentant millorar en l’organització i funcionament del centre, s’ha canviat la forma de comunicar-nos amb les famílies. El pas donat utilitzant la plataforma Dinantia, especialista en comunicació escola-família, ha servit per a fer un salt qualitativament força important en aquest aspecte. En definitiva, el curs 18-19 ha estat un curs de continuïtats i de canvis: de continuar fent allò que creiem que ens ha donat resultat i ens ha permès anar millorant els darrers anys i d’anar canviant de forma pausada però continuada cap als nous camins que els nous temps semblen exigir al mon de la docència.

  • Curs 2017-2018

Aquest curs 2017-2018 ha estat el de la confirmació de la necessitat d’aprofundir en les noves vies que sembla que s’obren en el mon de la docència i de l’aprenentatge. Per una banda, per qüestions normatives, el sistema de programar i d’avaluar (i per tant, tot el procés d’ensenyar i aprendre) ha de canviar. Les competències bàsiques ja són l’eix central sobre el que giren les tasques d’ensenyar i aprendre. El nostre centre s’està posant les piles per a que no ens agafin amb el pas canviat (cursos de formació de competències, Xarxa de Competències Bàsiques...). D’altra banda, sembla que bufen nous aires en el mon de l‘educació amb l’anomenat ensenyament per projectes. Ja l’any passat vam començar a fer uns proto-projectes i aquest curs ja han començat a 1r d’ESO amb el projecte Juguem i Aprenem. La necessitat o no d’entrar en aquests nous paradigmes de la docència, així mateix, han creat la necessitat de reflexionar i debatre al voltant d’aquest tema.

També ha estat el curs de la confirmació de la necessitat i la voluntat de millorar de forma clara en l’aprenentatge de l’anglès. El Departament d’Anglès, juntament amb el GEP han dissenyat tota una sèrie d’estratègies per assolir aquell objectiu. Podem parlar els CdA de 1r i de 3r que se segueixen fent amb l’anglès com a llengua vehicular; dels assistents de conversa (fins a 3 n’hem tingut aquest curs); les diverses, variades i engrescadores activitats del GEP (podem parlar del Lip Dub, el Short Film Festival o la Murder Party) o els diversos viatges a l’estranger que han fet els nostres alumnes de Batxillerat (aquest any a Atenes, Londres i Dublín). Com cada any, la voluntat d’obrir el centre a l’exterior s’ha vist reflectida, per un costat, amb la gran quantitat de sortides que els nostres alumnes han fet de tot tipus: a museus (n’hem visitat més d’una dotzena) , a universitats (UPC, UPF, UB, UAB), al teatre (fins a mitja dotzena d’obres han vist els nostres nois i noies , al cinema (en català, en castellà i en anglès). Val a dir, també que el centre ha seguit amb la seva política d’apertura cap al barri buscant estretir els lligams existents. En aquest sentit podem parlar de les festes de Graduació de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, les xerrades tallers per a mares i pares, les activitats de l ‘AMPA o les festes de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi o el festival de final de curs.