Roques sedimentÓries d'origen orgÓnic

TrÝpoli(c) Jordi Coll Vera - 2010
TrÝpoli(c) Jordi Coll Vera - 2010
Creta(c) Jordi Coll Vera - 2010
Creta(c) Jordi Coll Vera - 2010
Asfalt(c) Jordi Coll Vera - 2010
Torba(c) Jordi Coll Vera - 2010
Antracita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Antracita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Hulla(c) Jordi Coll Vera - 2010
Hulla(c) Jordi Coll Vera - 2010
Lignit(c) Jordi Coll Vera - 2010
Lignit(c) Jordi Coll Vera - 2010