Roques metamòrfiques

Gneis(c) Jordi Coll Vera - 2010
Gneis(c) Jordi Coll Vera - 2010
Esquist granatífer(c) Jordi Coll Vera - 2010
Esquist granatífer(c) Jordi Coll Vera - 2010
Esquist estaurolític(c) Jordi Coll Vera - 2010
Esquist micaci(c) Jordi Coll Vera - 2010
Esquist micaci(c) Jordi Coll Vera - 2010
Amfibolita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Amfibolita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Marbre blanc(c) Jordi Coll Vera - 2010
Marbre blanc(c) Jordi Coll Vera - 2010
Marbre rosat(c) Jordi Coll Vera - 2010
Quarsita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Quarsita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Fil·lita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Fil·lita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Micacita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Micacita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Granatita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Granatita(c) Jordi Coll Vera - 2010
Pissarra(c) Jordi Coll Vera - 2010
Pissarra(c) Jordi Coll Vera - 2010
Altres roques(c) Jordi Coll Vera - 2010