Personal administratiu i subaltern (PAS)

El personal administratiu i subaltern del centre està composat per les següents persones:

Administratius:

Subalterns:

Tècnica d'Integració Social (TIS):