El Claustre

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculars d'etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir les seves possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seva presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
 • Triar als seus representants en el Consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitza l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Membres:

Àmbit Nom Correu Càrrec Tutoria
Científic-Tecnològic Andrés Fernández Expósito Coordinador Àmbit Científic-Tecnològic 3er ESO A
Científic-Tecnològic Darío Castro González Director
Científic-Tecnològic Francesc Pérez Brangulí
Científic-Tecnològic José Manuel Navarro Reinado
Científic-Tecnològic Olalla Muiños Ruiz Secretària
Científic-Tecnològic Rosamaría Martínez Castaño Diversitat. Aula Oberta 4t ESO AO
Científic-Tecnològic Salud Muñoz Navarro
Científic-Tecnològic Violeta Ortíz Zamora
Científic-Tecnològic Xavier Coll Juan Coordinador d'informàtica
Expressió Aitor Rodríguez Guillem
Expressió Eva Bellapart Rubio 3r ESO B
Expressió Glória Ramírez Macías 4t ESO A
Expressió María Montserrat Alonso Cámara Coordinadora Àmbit Expressió Artística i Educació Física 1r ESO C
Humanístic Daniel Torné Sánchez
Humanístic Diana Robles Collell 2n ESO A
Humanístic Jesús Minguell Serramona Coordinador pedagògic 4t ESO B
Humanístic Josep Boix Pedrazas Coordinador Àmbit Humanístic 3r ESO C
Humanístic Marta Barberán Hombrados
Humanístic Natalia Navarrete Gámez
Humanístic Sara Inés Martín Blanco 1er BTX
Llengüa Estrangera Henry Viosca Tornero
Llengüa Estrangera Maria de les Neus Batlle Miró Coordinadora Àmbit Llengüa Estrangera 2n ESO B
Llengües Adrià Rodríguez Castelló
Llengües Ana Belén Hernández Pinar 1r ESO A
Llengües Ana María Bistué Guardiola
Llengües Meritxell Monsonís Bou 2n ESO C
Llengües Núria Rúbio Grandía
Llengües Vicente da Palma Corchado Coordinador Àmbit Llengües 2n BTX
Llengües Yaiza Macías Collado
Matemàtic Anna Maria Vidal Mestres
Matemàtic Blanca Inés Gómez López Cap d'estudis
Matemàtic Joan Jareño Andreu
Matemàtic Olga Mascolo 1r ESO B
Matemàtic Raquel Núñez Lozano Coordinadora Àmbit Matemàtic
Orientació Anna Falcó Bruy Tècnica d'Intergració Social (TIS)
Orientació María Luz Martín Alarcón Coordinadora Àmbit Orientació