Les tutories

La tutoria és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • La tutoria és designada pel Director entre els professors que imparteixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tenir com a mínim una tutoria, però pot haver-hi una altra per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en las activitats de l'institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seves possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estableixi el Cap d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutories del centre:

Tutoria Nom Correu
1r ESO A Ana Belén Hernández Pinar Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
1r ESO B Xavier Coll Juan Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
1r ESO C Marina Puente Gascón Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
2n ESO A Diana Robles Collell Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
2n ESO B Meritxell Monsonís Bou Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
2n ESO C Anna Vidal Mestres Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
3r ESO A Amanda Mengod Covisa Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
3r ESO B Guillem Ribé Godoy Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
3r ESO C Raúl Alonso Tort Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
4t ESO A Glória Ramírez Macías Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
4t ESO A Yaiza Macías Collado Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
4t ESO B Montserrat Torné Chimenos Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
4t ESO AO Rosamaría Martínez Castaño Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
1r BTX Mireia Seguí Borrel Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
2n BTX Vicente da Palma Corchado Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

El PAT (Pla d'Acció Tutorial):

Per portar a terme aquesta acció tutorial de manera eficaç és de vital importància planificar  de manera acurada totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria; el Pla d’acció tutorial (PAT) és el document on es recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria. El PAT,  com qualsevol altra programació del centre,  recull la planificació de l’acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l’avaluació.

Podeu consultar aquí el PAT de l'institut Europa.