Els àmbits didàctics

Composició:

Cadascun d'aquests àmbits està integrat per els professors que imparteixen unes determinades àrees o matèries.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement. A cada àmbit s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions.

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos.

Funcions:

 • Elaborar la programació didàctica corresponent a les àrees i materials assignats al seu departament.
 • Organitzar i dur a terme les proves per a alumnes amb matèries pendents.
 • Resoldre les reclamacions que puguin presentar-se.
 • Informar als alumnes, a través dels professors, dels aspectes essencials de la programació: objectius i continguts mínims exigibles i criteris d'avaluació.

Àmbits didàctics:

A l'actualitat el centre compta amb els següents àmbits didàctics:.

 • Científic-Tecnològic
  • Andrés Fernández Expósito
  • Darío Castro González
  • Jose Antonio Blanco Barrera
  • José Manuel Navarro Reinado
  • Olalla Muiños Ruiz
  • Rosamaría Martínez Castaño
  • Violeta Ortíz Zamora
  • Xavier Bagán Navarro
  • Xavier Coll Juan
 • Expressió
  • Amanda Mengod Covisa
  • Glória Ramírez Macías
  • María Montserrat Alonso Cámara
 • Humanístic
  • Daniel Torné Sánchez
  • Diana Robles Collell
  • Jesús Minguell Serramona
  • Josep Boix Pedrazas
  • Natalia Navarrete Gámez
  • Sara Martín Blanco
 • Llengüa Estrangera
  • Henry Viosca Tornero
  • Maria de les Neus Batlle Miró
  • Marta Barberán Hombrados
 • Llengües
  • Ana Belén Hernández Pinar
  • Ana María Bistué Guardiola
  • Mariona Surribas Balduque
  • Meritxell Monsonís Bou
  • Núria Rúbio Grandía
  • Vicente da Palma Corchado
  • Yaiza Macías Collado
  • Yolanda Arjona García
 • Matemàtic
  • Anna Maria Vidal Mestres
  • Blanca Gómez López
  • Olga Mascolo
  • Raquel Núñez Lozano
 • Orientació
  • Anna Falcó Bruy
  • María Luz Martín Alarcón

Disseny curricular:

El currículum contempla el conjunt de coneixements que l'alumne assoleix en finalitzar el seu cicle educatiu.

Podeu consultar aquí el disseny curricular de l'Institut Europa.