Dimecres 25 d'octubre l'alumnat de 3r B ha anat al MMACA, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que es troba al parc de Can Mercader (Cornellà de Llobregat). L'objectiu de la sortida era treballar sobre la generació de cossos geomètrics 3D (cúpules) a partir de superfícies planes, mitjançant patrons descrits en els manuscrits de Leonardo da Vinci. Per portar-ho a terme han hagut de fer servir conceptes com "àrea", "perímetre", "polígons" i "volum". Es tracta de veure l'aplicació de les matemàtiques a l'arquitectura clàssica.
 
A l’aula, prèviament a la sortida, hem contextualitzat l'activitat i hem presentat l’autor, Leonardo da Vinci, com a geni universal, multidisciplinari i arquetip del Renaixement. També hem conegut quin principi matemàtic hi ha darrera de les cúpules de Leonardo, així com les seves propietats físiques i arquitectòniques.

L’instructor del museu ens ha presentat l’activitat: els alumnes havien de portar a terme la construcció de les cúpules de Leonardo da Vinci. Allà mateix han hagut d'entendre les característiques dels diferents patrons i de les limitacions de les idees del genial arquitecte. 

Un cop a classe,  els alumnes elaboraran una fitxa a mode de prova escrita, per tal de fixar els coneixements i els conceptes treballats al taller.

És una activitat pràctica i força participativa on tots han de treballar en equip i amb coordinació per assolir la creació de la cúpula. El comportament dels alumnes de 3r ha estat molt proactiu i entusiasta