Durant les darreres tres setmanes l'alumnat de 1r d'ESO ha visitat les instal·lacions de Nubotica Academy per treballar el disseny i fabricació assistida per ordinador fent pràctiques amb el programa Tinkercad. Hi han dissenyat un clauer personalitzat que, un cop acabat, han materialitzat en una impressora làser 2D. Aquesta és una primera activitat que s'emmarca dintre del projecte Tàndem en el qual participem i que promou l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Els tàndems són projectes col·laboratius duts a terme entre centres educatius i entitats que tenen com a objectiu incorporar continguts especialitzats. El nostre Tàndem amb Nubotica Academy desenvolupa un programa de millora educativa a través de la robòtica i la programació (STEAM), promovent l'interès per les ciències i l'excel·lència.