Barberan Hombrados, Marta
Professora Marta Barberan Descripció La matèria de ciències socials: geografia i història, de l'ESO, està dissenyada perquè l'alumnat desenvolupi una sèrie de competències bàsiques pròpies de l'àmbit...
Professora Marta Barberán Descripció La matèria d’anglès té com a objectiu que l'alumnat assoleixi prou competències lingüístiques i culturals per comunicar-se de manera segura en llengua anglesa en s...
Durant el tercer trimestre, els alumnes de 1r ESO hem portat a terme un projecte sobre el relleu terrestre. Hem elaborat unes fantàstiques maquetes, sobre els diferents tipus de relleus que podem trob...
Mrs Claus is asking for some help. Her husband is in quarantine and he cannot prepare the presents this year. Our students of 1st of ESO have helped the elves to prepare the presents through different...