Bellapart Rubio, Eva
Professor Vicente Da Palma Continguts El curs està estructurat al voltant de sis unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any: Volum Tècniques de transferència...
Professora Amanda Mengod Continguts Geometria plana Lloc geomètric Tangències Corbes gràfiques Corbes tècniques Corbes còniques Sistema dièdric Canvi de pla Abatiment Gir Interseccions i desenvolupame...
Un any més, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Regidoria de Joventut organitza l'exposició col·lectiva "Art en femení" , oberta a la participació de joves artistes. L'objectiu d'aquesta ex...