Gómez López, Blanca
L’economia és una matèria optativa que es cursa dins l’itinerari (no formal) de ciències socials al quart curs de l’ESO. Pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica, de raonament econ...
Professor Josep Boix Descripció La matèria d' Emprenedoria és una matèria eminentment pràctica, en què els alumnes hauran d’engegar la seva pròpia cooperativa d'importació i exportació de productes tí...
Professora Blanca Gómez Descripció La matèria d'Economia tracta de posar a l'abast de l'alumnat les eines que necessiten per desenvolupar el seu paper no només com a ciutadans de la nostra societat, s...
Professora Blanca Gómez López Descripció La matèria d'economia de l'empresa II és la continuació natural de l'estudi que es va fer durant el primer curs a tots els aspectes del funcionament de les dif...