Vidal Mestres, Anna
Professora Anna Vidal Mestres Descripció La programació d'aula està orientada al treball per competències. S’organitza en diferents unitats didàctiques on es desenvolupen els continguts dels cinc bloc...
Professora Anna Vidal Mestres Objectius La matèria està adreçada al plantejament de diferents processos de treball de caire matemàtic per tal de consolidar l’adquisició de les competències matemàtique...
Professora Anna Vidal Mestres Descripció La programació d'aula està orientada a contribuir a l'assoliment i al desenvolupament dels sabers matemàtics d'aquesta etapa. Anàlisi Sentit numèric Relacions...
Sortida de l'alumnat de 1r de Batxillerat a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) , per descobrir la tasca d'aquest organisme de la Generalitat i conèixer els recursos que ens ofereix la sev...