Per tal d’establir un primer contacte amb el tutor del vostre fill/a, tractar temes relatius a l’educació dels vostres fills/filles i poder donar resposta a les preguntes i dubtes que us pugueu plantejar, us convoquem a la reunió de famílies que tindrà lloc dimarts 20 de setembre a les 17:45 h.

Les famílies hi teniu un paper molt important i necessitem la vostra participació, no únicament per rebre les informacions d'inici de curs, sinó per poder donar el necessari acompanyament i suport als vostres fills/es en aquesta important etapa formativa i de creixement personal.  

Agraïm la seva assistència i els preguem la màxima puntualitat.