eleccions consell escolar

Informació General

CALENDARI

 1. Inici del procés: 30 d'octubre de 2023.
 2. Publicació provisional de calendari electoral i dels censos d’electors: 2 de novembre de 2023
 3. Constitució meses: 10 de novembre de 2023
 4. Període de reclamacions: 3-14 de novembre de 2023.
 5. Publicació definitiva dels censos: 15 de novembre de 2023
 6. Termini de presentació de candidatures: 16 de novembre de 2023.
 7. Acta de constitució del Consell escolar i presa de possessió dels seus membres:  abans del 19 de desembre de 2023

DIES DE VOTACIÓ

 • Sector de representants de pares i mares: 20 de novembre, de 12h a 14h i de 16:30h a 18h
 • Sector de representants del PAS: Divendres 22 de novembre, a les 11:30 a Secretaria
 • Sector de representants del professorat: Dimecres 22 de novembre, a les 15:30 a la Biblioteca
 • Sector de representants dels alumnes: Divendres 24 de novembre a les 10:30 a les aules