Escriviu a les paperetes el nom de com a màxim dos candidats