Per fer-ho han dibuixat, amb cordill, metre i guix, dues circumferències, una de radi 0,5 m i una d'1 m.

A continuació han mesurat el perímetre d'ambdues i descobert que al doble de radi li correspon el doble de perímetre. La circumferència de radi 0,5m, que té el diàmetre d'1 mt, els ha finalment permès descubrir el número pi.

Amb precisió i bona actitud, la Salma i la Sasha han encertat el número pi = 3.14

Felicitacions!!