Quantes vegades utilitzem la paraula tecnologia? I, quan ho fem, a què ens referim? Normalment, l’associem a complicats aparells electrònics, eines sofisticades, construccions impossibles o solucions quasi miraculoses...

Aquesta ha estat la pregunta que han hagut de respondre els alumnes de 2n de Batxillerat Tecnològic com a treball final de trimestre. Un petit exercici d’investigació i de reflexió personal de com la humanitat ha passat de la pedra a l’iPhone.

L’activitat té com a objectiu superar la visió “utilitarista” i molt superficial de la tecnologia i veure l’impacte que produeixen en la societat tots aquests invents, solucions i descobriments en molts àmbits de la vida. Han presentat invents clau, argumentant com han influït en la societat i els canvis provocats. Una reflexió i recerca per entendre millor el mon que ens envolta.

L’exercici els ha servit, a més a més, per polir les seves tècniques d’exposició oral i de presentació de continguts.