Aquest trimestre, a l'aula de tecnologia, hem realitzat amb els primers d'ESO un Tangram, un trencaclosques xinès d'origen mil·lenari. Està format per set figures geomètriques que, ordenades de forma correcta, encaixen fins a formar un quadrat. El Tangram és un joc, però un joc que ajuda a treballar diferents habilitats, com poden ser l'orientació espacial, l'atenció i la percepció i memòria visuals