L'alumnat de 2n d'ESO, dintre del pla d'acció tutorial, han participat d'un taller de prevenció de trastorns de conducta alimentària (TCA com ara l'Anorèxia i la Bulímia a càrrec de la fundació ACAB.

També s'han treballat altres aspectes relacionats com la diversitat corporal, el respecte i l'ús de les xarxes socials.

L'objectiu de la prevenció consisteix a reduir l'aparició i el desenvolupament dels trastorns de la conducta alimentària. Per aconseguir-ho, les estratègies preventives tenen per objectiu eliminar els factors de risc que afavoreixen l'inici i manteniment d'aquests trastorns; a mesura que es potencien els factors de protecció que redueixen la possibilitat de patir-los.

Amb aquesta intervenció es vol afavorir el desenvolupament d'habilitats i de recursos que permetin el creixement integral de l'adolescent. Aquestes estratègies i habilitats (autoestima saludable, habilitats socials, una imatge corporal positiva, sentit crític vers la pressió social, foment d'un estil de vida saludable, etc.) es poden aplicar a moltes situacions de la vida dels joves. Promoure aquests factors de protecció resulta efectiu per fer més resistents als nois i noies davant d'un possible trastorn de la conducta alimentària.
 
Activitat finançada amb fons PROA+ 🇪🇺