Durant el segon trimestre els alumnes de 1r de batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, a la matèria de Reptes Científics i Matemàtics, han treballat en la construcció d'una taula de tensegritat, més coneguda com a taula flotant.

Principalment han treballat continguts de física (per entendre el funcionament de les forces), de tecnologia (pel que fa al disseny i a la construcció), així com d’altres habilitats relacionades amb el treball en equip, la resolució de problemes inesperats, la creativitat i la comunicació.

Els alumnes han treballat molt i han gaudit de l'experiència. Fins i tot un dels grups ha expressat una gran satisfacció en poder aplicar els continguts de trigonometria en la construcció.

Seguiu aquest enllaç per veure la resta de treballs !