A causa de la implantació de la LOMLOE, el 1r de Batxillerat presenta algunes novetats. Una de les més significatives és l’aparició de matèries optatives trimestrals. Al nostre centre hem optat per crear-ne dues famílies, una per a cada modalitat de Batxillerat.

Els alumnes de l’itinerari Científic i Tecnològic cursen la matèria de "Reptes científics i matemàtics". Es tracta d’una matèria optativa enfocada a facilitar una visió panoràmica del camp d'estudi d'aquestes ciències que permeti a l'alumnat constatar, despertar, o descartar, en el seu cas, l'interès per la Física, la Química i les Matemàtiques.

Els alumnes de 1r de batxillerat han començat a investigar  el valor energètic i nutricional de determinats aliments i si la informació que apareix és correcta. Amb aquesta proposta treballen els conceptes d'energia, formes de transferència d'energia, calorimetria, propagació d'errors i factors de conversió.