Reciclar és una paraula que està a l'ordre del dia i una activitat que té com a finalitat donar infinites vides als materials, aplicant d'aquesta manera l'economia circular. Actualment, el nostre planeta està travessant per una greu crisi mediambiental creada, principalment, per l'ésser humà i les seves actuacions. Precisament, una de les mesures òptimes per acabar amb aquest problema és el reciclatge dels materials utilitzats en les indústries i en el consum domèstic.

Però tots els tipus de materials són reciclables? I com es reciclen? Aquestes dues qüestions van ser les plantejades als alumnes de 2n de Batxillerat en la classe de Tecnologia Industrial; i el vidre, el plàstic i el paper van ser els materials escollits per a investigar. Al llarg de l’estudi del tema, els alumnes van disposar de diferents recursos com a fonts d'informació, com per exemple, la visualització de dos documentals, el descobriment de les plantes de reciclatge més properes a Bellvitge o, en el cas d'un alumne, el viatge amb l’Erasmus Project a Itàlia, en el qual el tema a tractar va ser el reciclatge del plàstic i el seu impacte al medi ambient. 

L'objectiu final del projecte consistia a plasmar tot l'après en la recerca d'informació a una presentació on els alumnes, a part de mostrar els seus coneixements sobre el procés de reciclatge dels materials, també van poder treballar l'expressió oral, una competència que van assolir amb èxit.