Què s'amaga a les nostres mans... i a l'aire que respirem?

La vida microscòpica està present en llocs tan quotidians com els aliments que ingerim, l'aigua que bevem, fins i tot el nostre propi cos. La seva presència passa desapercebuda per la seva mida, però... existeix tot un món sota les nostres mans!

Els alumnes de 3r d’ESO de Biologia s'han preguntat si realment netejar-nos les mans abans dels àpats, fa que puguem contraure menys malalties infeccioses o si, per contra, no cal rentar-se-les...

I aquests han sigut els resultats obtinguts deixant créixer els bacteris de les mans brutes, rentades amb aigua o amb sabó, i els de l’aire... únicament en una setmana!

Sabíeu que hi havia tants microorganismes a l'aire que respirem?