A les classes de Filosofia de 1r de Batxillerat hem estat treballant eines per millorar el pensament analític. A partir de les indicacions de la formació "Thinker Analytix", hem après a debatre amb arguments més constructius i a fer una millor exposició de les nostres idees. Alguns dels continguts que hem après aquest curs han sigut: distingir entre una idea principal i idees secundàries, així com entre els arguments a favor i les objeccions; distingir l'evidència de la causa; detectar si un argument és d'una sola premissa, copremissa, subpremissa o de premisses independents; saber avaluar les inferències i detectar la veracitat o falsedat de les premisses; i, finalment, avaluar un argument sencer.

Gràcies a tot l'equip de "Thinker Analytix", i, especialment, a Nate Otey per la seva dedicació i suport.