Al taller de Tecnologia els alumnes de primer d’ESO estant tenint el seu primer contacte amb aquesta assignatura. Prèviament a començar a utilitzar les eines del taller, els alumnes estan aprenent quines famílies d'eines hi ha, com s'anomena cada eina del taller i com les poden utilitzar de forma correcta i segura.

En aquesta activitat, en grups, els alumnes han tingut el seu primer contacte amb diverses eines del taller, han pogut manipular-les, inspeccionar-les i intentar esbrinar quina és la seva funció. Posteriorment les han separat en les diferents famílies d'eines i, un cop separades, han fotografiat i etiquetat digitalment cada eina amb el seu nom. Han complementat aquest aprenentatge de manipulació amb el desenvolupament de la seva competència digital.

Ha estat una activitat que han gaudit molt, ja que han pogut manipular diverses eines que no havien vist mai i de segur que estan impacients per poder-les començar a utilitzar en les seves futures construccions al taller.