Durant aquest segon trimestre, els alumnes de 1r d'ESO han treballat el concepte d’escales al taller de tecnologia. Inicialment van dibuixar a escala el plànol de la seva habitació, activitat que va requerir l'aplicació de les habilitats en dibuix tècnic adquirides en el primer trimestre.

Posteriorment, van construir una maqueta de la seva habitació a escala. Per a la construcció es van utilitzar materials reciclats, cosa que va incentivar la reutilització de materials.

Podreu trobar exposada una mostra del treball realitzat pel nostre alumnat a la planta baixa de l’institut, al costat del taller de tecnologia.