Qui ha dit que els pensadors clàssics no són d'actualitat? Què tenen en comú Plató i un dels filòsofs actuals de més renom, Sam Harris?

Els alumnes de 2n de Batxillerat ens ho han explicat: aprofitant que han d'aprendre a comparar conceptes entre filòsofs, a classe van analitzar les idees ètiques d'ambdós autors a partir de la visualització d'aquesta xerrada, la qual resumeix les idees de l'obra The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, de Sam Harris.

En aquesta publicació podreu trobar el resultat d'aquesta tasca en dos formats: per una banda, podeu llegir directament la comparació redactada per Micahel Sauch (alumne de 2n de Batxillerat) qui, a més, va decidir fer-la en anglès com a repte personal!. També, però, podeu visualitzar el vídeo creat i editat de manera totalment voluntària per Gerard Barrallo (alumne de 1r de batxillerat), en el qual s'explica aquesta comparació d'una manera més visual i creativa.