Durant aquest trimestre, els i les alumnes de 1r d'ESO, dins del projecte "El meu portallapis", han dissenyat, dut a terme i avaluat un portallapis que ha estat realitzat a l'aula de tecnologia. Els dissenys, creats personalment per l'alumnat, han estat d'allò més variats de forma, mida i color.