Recordeu, divendres 26 eleccions representants alumnat al Consell Escolar

Vídeos de les candidatures.