A la nostra optativa trimestral de 1r de Batxillerat estem aprenent a escriure discursos ben estructurats des d'un punt de vista lògic, tot emprant un llenguatge precís i rigorós. Basant-nos en el curs Thinker Analytix, de la Universitat de Harvard, ens esforcem per millorar les nostres habilitats argumentatives amb el mètode conegut com "argument mapping". A la imatge podeu veure dos alumnes felicitant-se després d'haver debatut quin era el tipus d'estructura argumentativa del text d'una activitat