Mascolo, Olga
Amb motiu del Dia Internacional de les Matemàtiques (el 14 de març), l'alumnat de l'Institut Europa ha celebrat, conjuntament amb tots els centres de l'Hospitalet, la 12a Jornada Virtual Matemàtica. D...
Per fer-ho han dibuixat, amb cordill, metre i guix, dues circumferències, una de radi 0,5 m i una d'1 m. A continuació han mesurat el perímetre d'ambdues i descobert que al doble de radi li correspon...
Professora Olga Mascolo Descripció La programació d'aula està orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i nece...
Professora Olga Mascolo Continguts Es treballen: Geometria plana i solida Vistes La percepció i la composició El color La forma i tècniques de dibuix a mà alçada Avaluació L’avaluació de l’assignatura...