Our stay in Dublin has finished with the guided tour to the Trinity College, the visit to the Library and the facsimile of the Book of Kells. In our opinion, it has been a short stay, but we have been able to know more about the Irish culture, to visit the University and its incredible Library, to practise English. But no more hamburgers, fish and chips or tea, please..

The baccalaureate students in Year 2 are taking part in a project whose aim is to raise curiosity about other European cultures, in our case the Irish one and discover its richness, visiting the capital city, Dublin, its museums, studying its history and art, tasting the typical food and paying a brief homage to the Irish writers whose books have been read in English, Catalan and Spanish at the school. Thanks to this project, we hope to strengthen our feeling of belonging to the European community.

On the following days we will explain all the things we are doing here. If you are interested, click in

Un dels reptes de 1r de batxillerat és l'estudi dels moviments amb acceleració, entre ells el de caiguda. Seria impossible realitzar-lo sense l'ajuda dels sensors, que ens permeten capturar 50 dades cada segon i obtenir uns valors experimentals molt exactes de les magnituds cinemàtiques

També vam poder treballar amb els gràfics, tot i aproximant la funció matemàtica que més s'apropi als nostres punts experimentals. I vet aquí, que hem obtingut un meravellós valor de g=9,8m/s2.

És molt divertit fer Matemàtiques i Física alhora!

Aquest dilluns, 20 de gener, els alumnes de 2n de Batxillerat Humanístic han assistit a dues conferències a la Universitat de Barcelona. Els temes de les xerrades formen part del currículum de Llatí i Grec de 2n de Batxillerat i suposen un dels primers contactes dels nostres alumnes amb el món universitari. Aquest any el tema de la conferència de Llatí era “Ciutats romanes a Catalunya: entre les fonts escrites i l’arqueologia”, a càrrec del Dr. Javier Velaza, catedràtic de Llatí i Degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, i el tema de la conferència de Grec era “Les dones al teatre d’Aristòfanes”, a càrrec de la Dra. Pilar Gòmez, professora de Grec de la UB. Abans de les xerrades, però, ens hem passejat per les instal·lacions de l'edifici històric de la universitat i, de pas, hem pogut copsar de ben a prop l'ambient universitari.

Els "memes" són una de les produccions que més ràpid es converteixen en viral a les xarxes socials. Es poden fer sobre qualsevol tema: esports, música, sensacions, política...i són molt interessants perquè només amb un parell de frases i una imatge, els memes serveixen per resumir i criticar diferents situacions que, a vegades, són molt complexes d'explicar en paraules.

Encara que semblen un codi del segle XXI, realment, els "memes" han existit des dels inicis de la història, sigui en format de pintura parietal, pamflets, còmics, tires còmiques, grafits...

Avui en dia, aquestes representacions són fonts d'informació molt valuoses per als investigadors del passat. Per aquest motiu, s'ensenya als estudiants de Socials a interpretar tot tipus de fonts iconogràfiques, per exemple, és molt habitual trobar caricatures del segle XIX a les PAU.

Per treballar aquest aspecte, a l'Institut Europa fa 3 anys es va crear un compte d'Instagram amb els alumnes de 2n de Batxillerat titulat "Els millors memes de la Història". A aquest compte, els alumnes publiquen la seva interpretació personal dels esdeveniments històrics estudiats. D'aquesta manera, a més de fer publicacions molt divertides, els alumnes aprenen a analitzar i interpretar les fonts històriques, entenen la seva lògica i comprenen l'impacte que pogueren tindre a la seva època contemporània.