Física

Un dels reptes de 1r de batxillerat és l'estudi dels moviments amb acceleració, entre ells el de caiguda. Seria impossible realitzar-lo sense l'ajuda dels sensors, que ens permeten capturar 50 dades cada segon i obtenir uns valors experimentals molt exactes de les magnituds cinemàtiques

També vam poder treballar amb els gràfics, tot i aproximant la funció matemàtica que més s'apropi als nostres punts experimentals. I vet aquí, que hem obtingut un meravellós valor de g=9,8m/s2.

És molt divertit fer Matemàtiques i Física alhora!