Experimentació al laboratori de Física

El laboratori és un espai perfecte per fer experiments que ens ajudin a construir els coneixements i permetin verificar la part teòrica de la matèria de Física. En aquesta ocasió els alumnes de 1r de Batxillerat han tingut l'oportunitat de realitzar una pràctica que consistia en calcular l'acceleració de la gravetat.

Amb l'ajut de sensors i del software Multilog han mesurat les diferents posicions de la pilota que queia a mesura que el temps avançava. Després de diverses repeticions han constatat que la gràfica posició-temps és una paràbola i han deduït l'acceleració a la que estava sotmesa. Finalment, han relacionat aquestes gràfiques amb les que de forma també teòrica van estudiar a Matemàtiques el curs passat.

Una experiència que també els ajuda a comprendre el mètode científic, la importància de la sistematització de processos i la cura en la presa de dades.

Quin serà el pròxim experiment ?