Informàtica de primer d'ESO

Vist: 1239

Professor

Xavier Coll

DESCRIPCIÓ

La matèria d’Informàtica de l’educació secundària obligatòria té com a objectius aportar eines informàtiques als alumnes i agafar competència a l’hora de fer-les servir. És molt important ensenyar als alumnes a desenvolupar uns coneixements dels entorns digitals de treball que els hi seran necessaris per a treballar els continguts de les matèries. També que n’aprenguin a conèixer els conceptes bàsics de la informàtica i dels entorns digitals.

Els continguts específics són:

  1. Primers conceptes.
  2. L’ordinador i el seu entorn.

METODOLOGIA

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes.