Grec de segon de Batxillerat

Vist: 858

Professora

Ana Bistué

Descripció

Els continguts de la matèria s'articulen en els dos cursos del batxillerat en quatre grans apartats:

Durant aquest 2n curs s’aprofundeix en cadascun d’aquests quatre aspectes que s’han iniciat a 1r de Batxillerat.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes: