Literatura Castellana

Professor

Vicente Da Palma

Descripció

La matèria de literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat aprofundeixi a la història de la literatura castellana més enllà dels aspectes que es tracten a la matèria comuna de castellà o els coneixements que s'hagin adquirit a l'ESO. La major intensitat en el seu estudi implica un coneixement més ampli dels processos culturals que es donen en les diferents etapes històriques així com una major profunditat en la comprensió de les obres concretes.

Continguts

Els continguts de la matèria s'aniran desglossant al fil de les lectures que marcaran el curs, i que són les que estan estipulades per a la promoció que comença ara Batxillerat i que acaben el cicle a la selectivitat del 2022. Aquestes lectures estàn marcades a la web del centre dins l'apartat de "Llibres de text".

El gaudiment de la lectura d'aquestes obres implica un cert coneixement no només dels seus aspectes literaris més remarcables, sinó també la seva relació  amb la trajectòria literària dels seus autors, i  poder copsar altres aspectes del context històric en el que es van difondre. En aquest sentit, una part important de la matèria consistirà en plantejar estratègies per reconstruir l'horitzó literi, social, cultural en el que van sorgir aquestes obres. Aquests aspectes esdevenen cabdals a l'hora d'adquirir les eines que habilitin els comentaris de text.

Metodologia

- L'estudi de la literatura es basa necessàriament en un aprenentatge no només teòric, sinó també actiu i fonamentat en la lectura de les obres i en el seu comentari.

- A més de les obres, gran part dels recursos es disposaran per tal de facilitar els alumnes la comprensió dels aspectes més remarcables de les obres i el seu context: altres textos literaris o crítics, informació a les xarxes, materials audiovisuals diversos, etc.

Avaluació

A l'avaluació es tindrà en compte especialment la lectura contrastada de les obres que es treballaran; a més també es realitzaran proves escrites i orals, i es marcaran algunes tasques que s'hauràn  de lliurar segons les pautes marcades.

 
Fernando de Rojas, La Celestina. La Galera   ISBN: 9788424643539
 Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas)*. OctaedroISBN: 9788499210674
Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. La Galera ISBN: 9788424624606
Félix Lope de Vega, FuenteovejunaISBN: 9788415089100
Emilia Pardo Bazán, Los pazos de UlloaISBN: 9788424652739 La Galera
Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.ISBN: 9788483834404. Tusquets editores