Llatí de primer de Batxillerat

Vist: 1397

Professora

Ana Bistué

Descripció

La matèria es desenvolupa en dos cursos. En el primer curs s’ofereix un apropament elemental a la llengua llatina i una primera aproximació a la cultura i civilització romana, amb una presentació general del marc històric de la civilització, l’organització social i política, i la vida quotidiana, i la romanització al nostre país. Aquesta aproximació pot no ser el primer contacte amb la llengua i civilització llatines, si l’alumne/a ha cursat l’optativa de "Cultura Clàssica" de 3r i/o l’optativa específica de "Llatí" de 4t de l’ESO.

Amb l’estudi del llatí de 1r de Batxillerat es vol reforçar la competència lingüística, ja que el llatí és un bon instrument per estimular la reflexió sobre la llengua pròpia i, per extensió, sobre el funcionament de qualsevol sistema lingüístic. Igualment, l’estudi del llatí ha de servir per reforçar el coneixement etimològic no solament de la llengua pròpia, sinó també d’altres llengües romàniques.

Un altre vessant de la matèria és la competència artística i cultural, atès que tota la cultura llatina i clàssica ha tingut i continua tenint una gran influència en el món occidental a la literatura, les representacions artístiques, la música...Es pretén que l’alumnat prengui consciència d’aquest fet.

També és important que des de la matèria s’aprengui a valorar i respectar les restes arqueològiques romanes del nostre entorn amb el seu coneixement directe. Per aquest motiu es faran durant els dos cursos de Batxillerat el màxim possible de sortides culturals.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes: