Educació Física de primer de Batxillerat

Professor

Marcos Sánchez

Continguts de la matèria

El curs està estructurat al voltant de cinc temes bàsics que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

 • Condició física
 • Els sistemes d’entrenament
 • Activitats amb suport musical
 • L’expressió corporal
 • Esports.

Avaluació

 • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
 • Portar sempre el material (roba i calçat esportiu) és igualment imprescindible.
 • L’avaluació és continuada. Això significa que si s’aprova el tercer trimestre, s’aprovarà el curs, sempre i quan s’hagi assistit i participat durant tot el curs.
 • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a cinc (suficient).
 • En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient es recupera durant el curs en l’avaluació continuada. . En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista. Per superar la convocatòria de setembre caldrà realitzar un treball teòric a criteri del professor.
 • Serà molt important la participació, l’actitud, la col.laboració, el respecte als companys, al professorat i al material de classe.
 • Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.

Material

El material apropiat per l’assignatura és:

 • Roba i calçat esportiu.
 • Samarreta de recanvi.