Optativa Projectes artístics

Categoria: Quart d'ESO Vist: 271

Professor

Eva Bellapart

 

 

OBJECTIUS

La matèria està adreçada al plantejament de processos de treball de caire transversal, és a dir, on es conjuguin coneixements i habilitats diverses, però amb un enfocament artístic i creatiu, i amb la intenció de dur a terme projectes que tinguin un component i un resultat visual i plàstic.

 

METODOLOGIA

- Cada trimestre es proposaran un o dos projectes que requeriran de la participació activa de les i dels alumnes per a la seva consecució.

- Les activitats que es realitzaran formaran part d’aquestes línies de treball o projectes i serviran per pautar els processos artístics. Seran activitats diverses, en grups o individuals, i on no es plantegin només habilitats i coneixements de tipus artístic, tot i que aquest componen serà essencial.

- Si es creu convenient, i segons el tarannà dels projectes i de les possibilitats que hi hagi, es realitzaran sortides de caire obligatori.

 

MATERIALS

La major part dels materials seran proporcionats a les diferents sessions. Quan es demani algun material o eina extra, s’avisarà amb suficient antel·lació per tal de que els alumnes puguin portar-lo. Tot i així serà obligatori:

- Material normal de classe: llapis, goma, ordinador.

- Regla, escaire o cartabó.

- Ordinador i mòbil personal.

 

AVALUACIÓ

L’avaluació es basarà, per una part, en la participació dels alumnes a les sessions, i per altra part, en la valoració i el lliurament de diversos treballs dins dels terminis plantejats.