Llengua Estrangera (Anglès) de quart d'ESO

Vist: 1039

Professorat

Henry Viosca

 

Descripció

Al llarg del curs treballarem l'assignatura per projectes, a decidir segons els interessos dels alumnes i les seues necessitats. Alguns projectes possibles són:

 

-Create the dialogue of a police investigation (focusing on Present Perfect and Past Perfect)

-Create an interactive map (focusing on relative clauses)

-Create a travel blog entry- What to visit in Barcelona in 3 days (focusing on conditionals)

 

Els projectes estan enfocats a l’adquisició de les competències lingüístiques, tot i que també promouen l’adquisició de valors a més de treballar les competències personals i digitals.

 

Metodologia

La metodologia que anem a aplicar és activa i participativa. Els objectius seran compartits amb l’alumnat. Les activitats estan plantejades perquè l’aprenentatge siga significatiu. Per tal d’aconseguir-ho estan basades des d’un plantejament deductiu. L’objectiu final és l’ adquisició de les competències comunicatives bàsiques.

Per tal d’atendre a tots per igual, treballarem per projectes i en petits grups, on l’alumnat podrà adaptar el treball al seu ritme d’aprenentatge i aprofitar el màxim dins de les seves possibilitats individuals.

 

Els projectes, recursos, tasques... es penjaran al Google Classroom. No hi ha llibre de text!! Per tant, és fonamental portar l’ordinador a classe i amb bateria

 

Cada alumne haurà de disposar del següent material

-Llibreta

-Ordinador

-Auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador

 

Avaluació

S’avaluarà per competències. S’ha de tindre en compte que aquesta qualificació dependrà de:

-       El treball constant dia a dia i l’observació a l’aula.

-       El producte final i l’exposició del mateix.

-       Les tasques durant el projecte.

-       Les proves competencials.

 

WELCOME ABOARD!