Química de quart d'ESO

Vist: 1118

Professor

Francesc Pérez Brangulí

Temari

Material

Avaluació

L’avaluació es fa a partir de la mitja de diferents activitats:

Es farà una prova escrita en cadascuna de les unitats didàctiques.

S’ha d’entregar un dossier de la feina feta cada dia, no entregar el dossier implica no poder avaluar la feina i com a consequencia suspendre la competència treballada.

 

Al llarg de les unitat didàctiques el professor pot demanar tasques variades: informe de laboratori, prestacions, activitats online, producte final, etc. En tot moment s’informarà a l’alumne del pes de la tasca de cara a la nota de l’assignatura.