Química de quart d'ESO

Professor

Francesc Pérez Brangulí

Temari

 • UD1: Repàs d'unitats i factors de conversió.
 • UD2: El pensament científic.
 • UD3: Estructura de la Matèria i la Taula Periòdica
 • UD4: Reaccions químiques i formulació inorgànica
 • UD5: Acidesa i Alcalinitat
 • UD6: La química del carboni

Material

 • Ordinador portàtil
 • Llibreta per l'elaboració del dossier i la bitàcola de laboratori
 • Calculadora científica
 • Taula periòdica
 • Bata de Laboratori

Avaluació

L’avaluació es fa a partir de la mitja de diferents activitats:

Es farà una prova escrita en cadascuna de les unitats didàctiques.

S’ha d’entregar un dossier de la feina feta cada dia, no entregar el dossier implica no poder avaluar la feina i com a consequencia suspendre la competència treballada.

 

Al llarg de les unitat didàctiques el professor pot demanar tasques variades: informe de laboratori, prestacions, activitats online, producte final, etc. En tot moment s’informarà a l’alumne del pes de la tasca de cara a la nota de l’assignatura.