Educació Física de quart d'ESO

Professor

Gloria Ramírez

Continguts

El curs està estructurat al voltant de quatre blocs de continguts: condició física i salut; esports; activitats físiques recreatives; i expressió corporal. De cada un d'aquests blocs treballarem:

1- Condició física i salut:

- Les qualitats físiques bàsiques

-L'escalfament

- hàbits d'higiene personal vinculats a la pràctica de l'activitat física

- Parts d'una sessió d'activitat física.

2- Esports

- Voleibol

- Hoquei sala

- Beisbol

3- Activitats físiques recreatives

-Jocs alternatius

4- Expressió corporal

- balls de saló

Avaluació

  • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
  • Portar sempre el material (roba i calçat esportiu i estris per la higiene personal) és igualment imprescindible.
  • L’avaluació és continuada. Això significa que si s’aprova el tercer trimestre, s’aprovarà el curs, sempre i quan s’hagi assistit i participat durant tot el curs.
  • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a cinc (suficient).
  • En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient es recupera durant el curs en l’avaluació continuada.
  • En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista.
  • Per superar la convocatòria de setembre caldrà realitzar un treball teòric a criteri del professor.
  • Serà molt important la participació, l’actitud, la col·laboració, el respecte als companys, al professorat i al material de classe.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.

Material

El material obligatori per l’assignatura és:

  • Roba i calçat esportiu.
  • Roba de recanvi i estris per la higiene personal: tovallola, xancletes, sabó.