Optativa de Música de quart d'ESO

Matèria optativa

"Toquem i cantem 2"

 

Professora

Montserrat Alonso

Continguts

Dimensió expressió, interpretació i creació: Interpretació rítmico-melòdica d'una sèrie de cançons monòdiques i cànons a 2 o 3 veus amb la veu, la flauta de bec, carrillons i altres instruments de percussió, acompanyades o no amb un fons musical.

 

Metodologia i avaluació

 • L'avaluació es fa de forma continuada al llarg de l'optativa.
 • Les cançons es van estudiant per frases musicals i, diàriment, es valora el profit que fa l'alumne/a durant la classe per aprendre la cançó que, en aquell moment, s'està estudiant.
 • Un cop s'ha acabat d'estudiar la cançó per fragments es fa una prova de la interpretació de la cançó sencera.
 • És MOLT IMPORTANT també portar el material obligatori.
 • Es fa un concert al Nadal que es valora dins la nota final de trimestre.
 • La nota final de l'optativa és la mitja de les notes que la professora ha recollit als tres trimestres, mitjançant rúbriques.  Per superar l'optativa, la nota ha de ser igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori).
 • Si l'alumne/a no ha assolit l'optativa (NA) caldrà que es presenti a recuperar al Juny a la convocatòria extraordinària on haurà d'interpretar algunes de les cançons treballades.

Material

 • Material de consulta a la plataforma agora.
 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Flauta de bec de digitació alemanya, no barroca. No es demana una marca en concret, però es recomana comprar-la, si és que no en té, en botigues de música o botigues ABACUS. Pot ser de plàstic o de fusta (amb preferència, de fusta).
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,... )
 • Ordinador i auriculars.

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS i GRUP. És un material PERSONAL.