Llengua Estrangera (Anglès) de tercer d'ESO

Vist: 1147

Professores

Pilar Belloc i Neus Batlle Miró

Descripció

La matèria d’anglès té l’objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi uns coneixements mínims tan a nivell oral com escrit per superar competències comunicatives orals i escrites bàsiques, com serien: presentar-se, parlar de les rutines quotidianes, descriure amics, companys, etc., demanar informació, explicar un fet passat, parlar de les seves experiències, fer plans, invitar, donar consell, fer suggeriments, fer una trucada telefònica, anar de compres, anar al metge. Tot això a un nivell elemental.

Els continguts mínims seran:

Metodologia

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

La nota escrita correspondrà als criteris d’avaluació:

La nota es calcularà amb el següent barem:

Pels alumnes amb adaptació serà: