Optativa Cultura Clàssica (Mitologia) de tercer d'ESO

Vist: 1059

CULTURA CLÀSSICA (Mitologia)

Professora

Xesca Pi

Descripció

 

A l’optativa "Cultura Clàssica: Mitologia” l’alumnat treballarà les històries i llegendes dels déus i herois grecs més importants que han estat i continuen essent motiu d’inspiració per a tota mena d’artistes al llarg de la història.

Metodologia

 

La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

 

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

Criteris de recuperació

 

Qüestionari Moodle amb continguts de les unitats treballades a classe.

Activitats d'estiu

 

Feines pendents de lliurar durant el curs

Criteris de promoció

 

Identificar els principals déus del panteó grec; conèixer les llegendes de divinitats i herois, especialment les que fan referència als cicles mítics més importants; reconèixer la seva pervivència a l’art i a la literatura occidental al llarg de la història.