Física i Química de tercer d'ESO

Professor

Francesc Pérez Brangulí.

Descripció

En aquesta signatura el alumnes aprendre’n coneixements elementals de Física i Química per a entendre com funciona el nostre mon i, el processos que du a terme la ciència per a obtenir i validar aquest coneixement.

Metodologia

Les activitats tenen en comú usar metodologies actives, la naturalesa del coneixement científic i la connexió amb contextos de rellevància social. Inclouen diversos tipus de projectes (Indagació, Estudis de Cas, Controvèrsies,...) tot intercalat per explicacions del professor. Totes aquestes activitats tenen com a objectiu obtenir coneixement competencial i NO memorístic.

Material

·         Ordinador portàtil

·         Llibreta per elaborar el dossier de l’assignatura i la bitàcola de laboratori

·         Calculadora científica

·         Taula periòdica de l'agenda

·         Bata de laboratori

Temari

UD1: Repàs d'unitats de mesura i factors de conversió

UD2: El treball científic: El mètode científic.

UD3: L'estructura de la matèria

UD4: Les reaccions químiques

UD5: La química a la cuina: Mescles i dilucions

UD6: El poder de l'electricitat 

UD7: Les Forces de la natura

Avaluació

L’avaluació es fa a partir de la mitja de diferents activitats:

Es farà una prova escrita en cadascuna de les unitats didàctiques.

S’ha d’entregar un dossier de la feina feta cada dia, no entregar el dossier implica no poder avaluar la feina i com a consequencia suspendre la competència treballada.

Al llarg de les unitat didàctiques el professor pot demanar tasques variades: informe de laboratori, prestacions, activitats online, producte final, etc. En tot moment s’informarà a l’alumne del pes de la tasca de cara a la nota de l’assignatura.